Coordonator: Asociația RO-PESCADOR

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

•      O1  Asigurarea unui management eficient al proiectului pentru atingerea obiectivelor propuse și, implicit, ale Strategiei de dezvoltare locală.

•      O2  Identificarea unor zone pretabile pentru acvacultură și a unor specii din cadrul familiei moluște (mollusca), cu perspective de piață, a căror valorificare poate constitui o soluție sustenabilă și viabilă economic pentru locuitorii din comunitățile pescărești din Delta Dunării, ca alternativă la pescuitul tradițional.

•      O3  Identificarea de bune practici ξn domeniul recoltării și valorificării moluștelor pentru creșterea capacității de inovare și ξmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale comunităților pescărești din Delta Dunării, teritoriul FLAG.

•      O4  Crearea premiselor pentru dezvoltarea de activități eco-sustenabile noi, creșterea valorii adăugate a produselor rezultate și creșterea numărului de locuri de muncă.

•      O5  Comunicarea și diseminarea activităților și rezultatelor proiectului pentru creșterea vizibilității acestuia, atractivității și importanței sectorului de pescuit,  promovarea inovării, și a responsabilității sociale față de mediul ξnconjurător.

•      O6 Consolidarea colaborării dintre comunitățile pescărești, autoritățile publice și mediul academic/entitățile de cercetare.

 

Rezultate așteptate:

•      1 schimb de experiență, ξn cadrul căruia să fie identificată cel puțin 1 bună-practică de care să beneficieze membrii comunităților pescărești de pe teritoriul FLAG Delta Dunării

•      1 studiu de specialitate elaborat ξn urma activității de cercetare

•      Promovarea patrimoniului cultural-istoric al zonei

•      Consolidarea colaborării dintre comunitățile pescărești, autoritățile locale și entitățile/institutele de cercetare

•      Networking ξntre FLAG-uri la nivel european (rețeaua FARNET)

 

Perioada de implementare: 24 luni, septembrie 2019 – august 2021

 

Buget: Valoarea totală eligibilă: 2.669.627,57 lei                                        

•      Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEPAM: 1.988.372,65lei

•      Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 662.790,88lei

 

 

 

 

Contact: info@ropescador.org

               Tel: +40 007 538  Tulcea, Str. Viticulturii nr. 2