Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării – FLAG Delta Dunării www.flagdelta.ro

Autoritatea de Management pentru POPAM  www.ampeste.ro

Reţeaua europeană a zonelor de pescuit - FARNET

Federația Zonelor Pescărești din România - FZP

Rezervația Biosferei Delta Dunării - RBDD

Consiliului Consultativ Regional la Marea Neagră BlSAC - https://www.blsaceu.eu/en/

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării www.itideltadunarii.ro

Consiliul Judetean Tulcea www.cjtulcea.ro

Institutia Prefectului Judetul Tulcea https://tl.prefectura.mai.gov.ro/